Digitale Clubhuis

Als Fotoclub willen we onze hobby deels samen met gelijkgestemden beleven en ervaringen en kennis uitwisselen.
Zoals elders op de site doen we dat op onze “vaste clubavonden” en door middel van fotografie uitjes.

Fotografie uitjes zijn eventueel door eenieder te organiseren en als daar de geldende richtlijnen gehanteerd kunnen worden, is dat natuurlijk prima. Op die manier kan iedereen die daar behoefte aan heeft zelf iets organiseren of kijken of hij/zij bij initiatieven van anderen aan kan sluiten.

Doordat we, vanwege de RIVM richtlijnen m.b.t. COVID-19, niet meer (met een grote groep) fysiek bij elkaar kunnen komen op de clubavonden zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe vorm.
We denken die gevonden te hebben in de vorm van Microsoft Teams en hebben daar een eigen “privé-organisatie” opgericht die alleen op uitnodiging toegankelijk is.

Om te leren om gaan met Microsoft Teams heeft Microsoft een pagina met trainings videos over Microsoft Teams gemaakt.

Op 9 oktober 2020 hebben we op die manier onze generale repetitie gehouden.
Die ervaringen waren zodanig goed, ondanks wat opstart perikelen, dat we besloten te hebben hierop door te gaan en zo dus een digitaal clubhuis op te richten.

Gedragsregels Digitale Clubhuis

Met de ervaringen tot dusver hebben we wel een paar eenvoudige spelregeltjes moeten hanteren:

  • Als je in een enigszins rumoerige ruimte zit, dan graag de microfoon dempen als je niet iets wilt zeggen
  • Geef anderen ook gelegenheid om iets te zeggen
  • Door de bandbreedte instellingen van Microsoft Teams worden de foto’s niet zo scherp weergegeven als we gewend zijn tijdens de print avonden of de digitale avonden met een 4K monitor. Discussies over scherp / niet scherp zijn dus niet relevant.
    • Wil je het beeld direct op je eigen scherm bekijken dan kun je de beelden uit de “Bestanden” sectie van Microsoft Teams downloaden om ze lokaal te bekijken.
    • Houdt er daarbij wel rekening mee dat de beelden van iemand anders zijn.
    • Houdt er ook rekening mee dat je op dat moment ook niet meer direct ziet waar “de club mee bezig is” in de Teams Meeting, tenzij je met meerdere schermen werkt en je de Teams Meeting op een ander scherm zichtbaar houdt.

Het kan natuurlijk zo maar zijn dat we door voortschrijdend inzicht deze regeltjes aan gaan passen. We willen er een leuke ervaring van maken en niet alles dichttimmeren.