natuurgroep

Foto Tammo Hagedoorn

Foto Tammo Hagedoorn

 

Door een aantal mensen uit de fotogroep Vught is een huiskamergroep opgericht die zich richt op natuurfotografie.  Deze zogenaamde ‘Natuurfotogroep’ opereert zelfstandig en heeft geen formele binding met de fotogroep Vught.

Dat betekent dat een ieder, ook niet leden, daar lid van kunnen worden.  De natuurfotogroep heeft maximaal 7 leden.  De doelstelling van de natuurfotogroep is om een breed aantal onderwerpen en thema’s binnen natuur en landschap verder uit te werken.  Maandelijks worden daartoe bij een van de leden thuis aan de hand van een tevoren gekozen thema foto’s besproken. Daarnaast worden er specifieke projecten opgezet en uitgewerkt.

Er wordt voornamelijk in kleur gewerkt, met doorgaans als basis digitale technieken.  Alle optische mogelijkheden kunnen in principe worden benut zoals macro, tele, groothoek e.d. Door het werken op basis van thema’s kunnen specialismen verder worden verbeterd en onderwerpen worden uitgediept.  De verwachting is dat door met elkaar kennis en ideeen uit te wisselen, foto’s te bespreken, exposities te bezoeken en veldopdrachten uit te voeren er een betere en hoogwaardige invulling van deze onderwerpen kan worden verkregen.

Voor meer informatie: Tammo Hagedoorn: 073-656 2354 e-mail: tammo_hagedoorn@hotmail.com